Видео 1                                                  Видео 2                                                 Видео 3

 

Видео #2: 3-те стълба на успеха в мрежовия маркетинг

 

Напиши тук долу най-големитe трудности, с които се сблъскваш в твоята МЛМ дейност...

Петър Вълчев

Автор на - Млм Формула

Създател на NetworkMarketingManager.it

Съсъздател на MrejovMarketingManager.com