mrejov marketing logo blog_beztagline

1. Мрежовият маркетинг е професия.

 

2. Постоянството побеждава бързината. Тази дейност трябва да се възприема като маратон, а не като спринт.

 

3. Правилата на “играта” се промениха. Списъкът с имена и “законът на големите числа” са за аматьорите. 

 

4. Сътрудник никога не се изоставя. 

 

5. Манипулаторите нямат място в тази индустрия. Спонсор който пресира, насажда чувство за вина и кара сътрудниците си да складират продуктите е манипулатор.

 

6. Мрежовият маркетинг е маркетинг.

 

7. Мрежовикът се проваля само когато се откаже.

 

8. Не съществува единствената системата на работа. Мрежовият маркетинг е гъвкав бизнес модел и всеки човек трябва да намери своята система на работа. 

 

9. Лидерът трябва да води с личен пример.

 

10. Личностното развитие е фундаментално, за да направиш кариера в МЛМ.