mrejov marketing logo blog_beztagline

1. Мрежовият маркетинг е професия

 

2. Постоянството побеждава бързината

 

3. Правилата на “играта” се промениха, не може да се прави Млм както в деведесетте

 

4. Сътрудник никога не се изоставя

 

5. Манипулаторите трябва да бъдат избягвани и отдалечавани от този бизнес

 

6. Мрежовият маркетинг е маркетинг

 

7. Мрежовикът се проваля само когато се откаже

 

8. За да се постигне успех в мрежовия маркетинг е нужна система за работа

 

9. Всеки мрежовик трябва да се научи да управлява екипи

 

10. Личностното развитие е неотменима част от Млм