ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА  MrejovMarketingManager.com

Платформата е собственост на Петър Васков Вълчев с ЕГН:8909184441

Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:

„Потребител“ – физически лица, използващи Платформата.

„Общи условия“ – правилата, които Потребителят на Платформата приема при използването на сайта.

Платформата и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на Платформата предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на Платформата той има право да се въздържа от използването му, а в противен случай – автоматично се констатира приемането на всички условия. Потребителят извършва мълчаливо приемане на условията.

СИГУРНОСТ

Платформата съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя.

Частното лице П. Вълчев не гарантира постоянното функциониране на Платформата.

ДОСТЪП

Частното лице П. Вълчев си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

Частното лице П. Вълчев си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

ОТГОВОРНОСТ

Информацията, намираща се на Платформата, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси, следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист в областта.

Информацията, предоставена на Платформата, може да бъде обща и абстрактна. Правилното й прилагане в практиката зависи от правилната, включително правна, квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на Платформата. Това е причината, поради която Частното лице П. Вълчев не носи никаква отговорност, в случай че Потребителят приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Потребителя настъпят вреди.

Изпращайки материали до Частното лице П. Вълчев , чрез електронна поща или през Платформата включително, но не само, Потребителят приема, че:

Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.

Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.

Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя –  Частното лице П. Вълчев може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите разкрити в тях в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Когато разглеждате интернет страница на vasilenakrasteva.info, вие го правите анонимно. Не се събира лична информация. Въпреки това, някои части от интернет страницaта могат да изискат от вас да предоставите доброволно лична информация като име, електронен адрес, телефон и др. за кореспонденция, регистрация, правене на покупка или участие в обучение. Платформата може да използва предоставената от потребителите информация, за да предостави някаква услуга.

Страницата може да задържи и съобщения в електронен вид. Те могат да бъдат използвани само в границите на сървърите собственост на П.Вълчев, като средство за постоянно подобряване на обслужването на клиенти.

„БИСКВИТКИ”

Платформата събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Посочената на Платформата информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от П. Вълчев, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, включително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Потребителят има възможност да се обърне към П.Вълчев и да посочи несъответствието. П.Вълчев си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост да предприеме действия за отстраняването му.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

П. Вълчев запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на Платформата.

АВТОРСКИ ПРАВА

Цялата информация (статии, образци на документи и други материали) на Платформата представлява интелектуална собственост на П. Вълчев и/или авторите в екипа на му. Използването й се разрешава по следните правила:

Всеки е свободен да споделя всеки материал с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на Платформата).

Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал.

С посочване на автора.

Без модификации.

И некомерсиално.

ОБРАТНА ВРЪЗКА И КОНКТАКТ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

П. Вълчев гарантира, че изпращането на съобщения от имейл бюлетина на Платформата до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя, че иска да получава материали от Платформата, която се дава със записване на Потребителя в имейл бюлетина на Платформата.

Записването в имейл бюлетина на Платформата става чрез специалната форма за контакт, целева страница или по-друг начин, като на нея изрично е упоменато, че Потребителят се записва в имейл бюлетин и ще продължава да получава имейли и други материали от Платформата.

Записването в имейл бюлетина на Платформата от страна на Потребителя се счита за изрично съгласие да бъдат получавани допълнителни имейли и всякакви други материали.

След като Потребителят регистрира своя имейл адрес в специалната форма за контакт, целева страница или по друг начин, той се съгласява да получава известия за новите материали, публикувани на Платформата, и друга актуална информация около проекта.

Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през имейл бюлетина на Платформата.

Потребителят има право да изиска и получи от Платформата потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, естеството на тези лични данни, както и да оттегли съгласието си за обработка.

Потребителят има право да поиска от Платформата изтриване на свързаните с него данни, а Платформата има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне. (“право на забравяне”)

Потребителят има право да изиска от Платформата да ограничи обработването, когато:

оспори точността на личните данни, за срок, който позволява на Платформата да провери точността на личните данни;

Потребителят не желае личните му данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

Потребителят може по всяко време да изтегли данните, които се съхраняват и обработват за него директно с искане по имейл или с кликване на бутона Отписване, който е достъпен във всеки един имейл от Платформата.

Ако Платформата установи нарушение на сигурността на личните данни на Потребителя, което може да породи висок риск за неговите права и свободи, ние го уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

П.Вълчев си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.

Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват както чрез виртуалната среда, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.

Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на Платформата.

С използването на Платформата и информацията в нея, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно Платформата за лични и нетърговски цели.