Видео 1                                                     Видео 2                                       Видео 3   

 

Видео #3: 12 дистрибутори за 2 дена

 

Напиши тук долу най-големитe трудности, с които се сблъскваш в твоята МЛМ дейност...

Петър Вълчев

Автор на - Млм Формула

Създател на NetworkMarketingManager.it

Съсъздател на MrejovMarketingManager.com