Това 12 годишно момиче продава по-добре от теб. Eто защо…

Една от основните причини, поради която повечето мрежовици не печелят от МЛМ, е защото са убедени, че тази дейност няма нищо общо с продажби.

Случайно ли е тогава, че менторът на повечето гурувци в сферата на маркетинга, личностното развитие и търговията учи 12 годишната си дъщеря как да продава по телефона?

Да, говоря точно за Грант Кардоне.

Тук долу можеш да видиш видеото.

Независимо дали продаваш на приятели, роднини, познати или непознати… на целева група или не… ТРЯБВА да се научиш да водиш преговори.

Страхът от телефона е нещото, което повече от всяко друго ще те отдалечи от твоята крайна цел в този бизнес.

Да, може би и ти като повечето хора си нямал късмета да имаш родители, които да те научат да продаваш на 12 години.

Очевидно е, че трябва да наваксаш.

Какво чакаш тогава!?

3 СА ОСНОВНИТЕ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИШ

1) Вземи телефона и звънни на всички хора от списъка с имена.

Направи го още днес.

Да, вероятно няма да направиш нито една сделка или 1 от 100.
Няма нищо.

Поне ще преодолееш страха от телефона.

2) Запиши разговорите (в рамките, допустими от закона) и след няколко дни чуй записите.

В този момент влез в положението на отсрещната страна и се опитай да разбереш дали ти си бил красноречив и убедителен.

3) Подобри твоите продажбени умения

Кога да слушаш, кога да говориш, какво да питаш, какво да кажеш, колко да си настойчив, как да заключиш разговора и др.

Тук се иска учене.

Ще имаш нужда от вече изготвен метод или поне някакъв скрипт.

В пълното обучение →МЛМ Формула

посветих няколко лекции за тематиката ПРОДАЖБИ – вземайки предвид както случая, в който говориш на човек, който знае нещо за твоето предложение така и в случая, в който започваш разговор “на студено”.

Успех!

Петър Вълчев

Leave a Reply